Ετήσιες Εκθέσεις

 

ANNUAL REPORT 2015jpg

Ετήσια Έκθεση 2017 


 

ANNUAL REPORT 2015jpg

Ετήσια Έκθεση 2015 

Κατά την διάρκεια του 2015 το ΕΚΚ Κύπρου χειρίστηκε 193 διασυνοριακές υποθέσεις παραπόνων. Από το σύνολο των παραπόνων αυτών, τα 116 παράπονα υποβλήθηκαν από καταναλωτές που διαμένουν στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 77 παράπονα από Ευρωπαίους καταναλωτές που διαμένουν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Επίσης το Κέντρο ανταποκρίθηκε σε 487 αιτήματα για παροχή πληροφοριών.

 

annual2014

Ετήσια Έκθεση 2014 

Κατά την διάρκεια του 2014  το ΕΚΚ Κύπρου χειρίστηκε 181 διασυνοριακές υποθέσεις παραπόνων. Από το σύνολο των παραπόνων αυτών, τα 110 παράπονα υποβλήθηκαν από καταναλωτές που διαμένουν στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 71 παράπονα από Ευρωπαίους καταναλωτές που διαμένουν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Επίσης το Κέντρο ανταποκρίθηκε σε 460 αιτήματα για παροχή πληροφοριών.

 

annua report 2013

Ετήσια Έκθεση 2013

Κατά την διάρκεια του 2013 το ΕΚΚ Κύπρου χειρίστηκε 152 διασυνοριακές υποθέσεις παραπόνων. Από το σύνολο των παραπόνων αυτών, τα 97 παράπονα υποβλήθηκαν από καταναλωτές που διαμένουν στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 55 παράπονα από Ευρωπαίους καταναλωτές που διαμένουν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Επίσης το Κέντρο ανταποκρίθηκε σε 443 αιτήματα για παροχή πληροφοριών.

 

 

annual report 2012

Ετήσια Έκθεση 2012

Κατά την διάρκεια του 2012 το ΕΚΚ Κύπρου χειρίστηκε 164 διασυνοριακές υποθέσεις παραπόνων. Από το σύνολο των παραπόνων αυτών, τα 101 παράπονα υποβλήθηκαν από καταναλωτές που διαμένουν στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 63 παράπονα από Ευρωπαίους καταναλωτές που διαμένουν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Επίσης το Κέντρο ανταποκρίθηκε σε 414 αιτήματα για παροχή πληροφοριών.

 

 

annual report 2011 border

Ετήσια Έκθεση 2011

Κατά την διάρκεια του 2011 το ΕΚΚ Κύπρου χειρίστηκε 259 διασυνοριακές υποθέσεις παραπόνων. Από το σύνολο των παραπόνων αυτών, τα 82 παράπονα υποβλήθηκαν από καταναλωτές που διαμένουν στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 77 παράπονα από Ευρωπαίους καταναλωτές που διαμένουν σε άλλες χώρες της Ε.Ε.
Επίσης το Κέντρο ανταποκρίθηκε σε 435 αιτήματα για παροχή πληροφοριών.

 

 

annual report 2010 border

Ετήσια Έκθεση 2010

Κατά την διάρκεια του 2010 το ΕΚΚ Κύπρου χειρίστηκε 175 διασυνοριακές υποθέσεις παραπόνων. Από το σύνολο των παραπόνων αυτών, τα 90 παράπονα υποβλήθηκαν από καταναλωτές που διαμένουν στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 85 παράπονα από Ευρωπαίους καταναλωτές που διαμένουν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Επίσης το Κέντρο ανταποκρίθηκε σε 367 αιτήματα για παροχή πληροφοριών.

 

 

annual report 2009 border

Ετήσια Έκθεση 2009

Κατά την διάρκεια του 2009 το ΕΚΚ Κύπρου χειρίστηκε 114 διασυνοριακές υποθέσεις παραπόνων. Από το σύνολο των παραπόνων αυτών, τα 57 παράπονα υποβλήθηκαν από καταναλωτές που διαμένουν στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 57 παράπονα από Ευρωπαίους καταναλωτές που διαμένουν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Επίσης το Κέντρο ανταποκρίθηκε σε 317 αιτήματα για παροχή πληροφοριών.

 

 

annual report 2008

Ετήσια Έκθεση 2008

Κατά την διάρκεια του 2008 το ΕΚΚ Κύπρου χειρίστηκε 105 διασυνοριακές υποθέσεις παραπόνων. Από το σύνολο των παραπόνων αυτών, τα 75 παράπονα υποβλήθηκαν από καταναλωτές που διαμένουν στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 30 παράπονα από Ευρωπαίους καταναλωτές που διαμένουν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Επίσης το Κέντρο ανταποκρίθηκε σε 250 αιτήματα για παροχή πληροφοριών.

 

 

annual report 2007 border

Ετήσια Έκθεση 2007

Από την 1η Ιανουαρίου 2007 όλα τα ΕΚΚ εφαρμόζουν μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την καταχώρηση και χειρισμό παραπόνων καταναλωτών (IT-Tool). Κατά την διάρκεια του 2007 το ΕΚΚ Κύπρου χειρίστηκε 60 διασυνοριακές υποθέσεις παραπόνων και ανταποκρίθηκε σε 69 αιτήματα για παροχή πληροφοριών.

 

annual report 2006 border

Ετήσιες Εκθέσεις 2006

Κατά το 2006 το ΕΚΚ Κύπρου χειρίστηκε 59 διασυνοριακές υποθέσεις και ανταποκρίθηκε σε 63 αιτήματα για παροχή πληροφοριών.

BetFair F.BetRoll UK Bookies

Επιτυχημένες Ιστορίες 

air travel border  online shopping wide small 

    Αεροπορικά Ταξίδια: Διαβάστε Περισσότερα...                          Κρατήσεις μέσω διαδικτύου: Διαβάστε Περισσότερα...

 

How to get bonus http://b.betroll.co.uk/ bet376
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill