Δίκτυο EKK

about ecc net border

Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (ΕΚΚ)

Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (ΕΚΚ) παρέχουν δωρεάν συμβουλές στους Ευρωπαίους καταναλωτές πού οι αγορές των προϊόντων και υπηρεσιών τους γίνονται σε μέλος κράτος της Ερωπαϊκής Ένωσης.


Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (ΕΚΚ): 

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/images/lis.gif Τα ΕΚΚ εκτείνεται στις 29 χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβανομένων της Ισλανδίας και της Νορβηγίας.


http://ec.europa.eu/consumers/ecc/images/lis.gif Τα ΕΚΚ παρέχουν συμβουλές δωρεάν για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων καταναλωτών που έχουν μόνιμη κατοικία στις χώρες μέλη της Ε.Ε.


http://ec.europa.eu/consumers/ecc/images/lis.gif Το Δίκτυο συνεργάζεται με όλα τα ΕΚΚ και ο ρόλος του είναι διαμεσολαβητικός και στόχο έχει τη φιλική διευθέτηση μιας υπόθεσης ή διαφωνίας μεταξύ εταιρείας / πωλητή και καταναλωτή.


http://ec.europa.eu/consumers/ecc/images/lis.gif Τα ΕΚΚ συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις εθνικές κυβερνήσεις έκαστου κράτους μέλους.


http://ec.europa.eu/consumers/ecc/images/lis.gif Τα ΕΚΚ φιλοξενούνται και λειτουργούν σε δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούς αναλόγως έκαστου κράτους μέλους.

BetFair F.BetRoll UK Bookies

Επιτυχημένες Ιστορίες 

air travel border  online shopping wide small 

    Αεροπορικά Ταξίδια: Διαβάστε Περισσότερα...                          Κρατήσεις μέσω διαδικτύου: Διαβάστε Περισσότερα...

 

How to get bonus http://b.betroll.co.uk/ bet376
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill