Δημόσια διαβούλευση για τα δικαιώματα των καταναλωτών

image001 Δημόσια διαβούλευση για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε διαβούλευση με στόχο την αξιολόγηση της εφαρμογής της Οδηγίας σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών (Οδηγία 2011/83/ΕΕ). Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καλεί όλους τους πολίτες και ενδιαφερόμενους οργανισμούς της ΕΕ να συμμετέχουν στη διαδικασία, υποβάλλοντας τις απόψεις τους μέσω τυποποιημένου ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο διατίθεται στα ελληνικά και πρόσβαση σε αυτό παρέχεται μέσω του συνδέσμου: http://rpaltd.co.uk/Consumer_Rights_Directive.

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
How to get bonus http://b.betroll.co.uk/ bet376
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill