Χρονομεριστική Σύμβαση

timeshare_border.png

Χρονομεριστική σύμβαση είναι η σύμβαση διάρκειας μεγαλύτερης του ενός έτους με την οποία ο καταναλωτής αποκτά, έναντι τιμήματος, δικαίωμα χρήσης ενός ή περισσότερων καταλυμάτων προς διανυκτέρευση για περισσότερες από μία περιόδους χρήσης. Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή
παρέχουν συμβουλές βάσει της νέας Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που
διέπει τις χρονομεριστικές συμβάσεις, περιλαμβανομένου του δικαιώματος του
καταναλωτή για ακύρωση/υπαναχώρηση.

Δικαιώματα για αγορά χρονομεριστικής σύμβασης εντός της Ε.Ε.

1icon Ο έμπορος υποχρεούται να παρέχει στον καταναλωτή κατά τρόπο σαφή και κατανοητό, εγκαίρως και προτού δεσμευθεί από οποιαδήποτε σύμβαση ή προσφορά, ακριβείς και επαρκείς πληροφορίες.

1icon Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών.

1icon Εάν ο έμπορος δεν παραχωρήσει στον καταναλωτή χωριστό τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης συμπληρωμένο από τον έμπορο εγγράφως σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό μέσο, τότε η περίοδος υπαναχώρησης εκπνέει μετά από ένα έτος και δεκατέσσερις ημερολογιακές ημέρες.

1icon Εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης, απαγορεύεται η καταβολή προκαταβολής από τον καταναλωτή προς τον έμπορο.

1icon Ο έμπορος δεν δικαιούται να ζητήσει από τον καταναλωτή οποιανδήποτε καταβολή του τιμήματος που αναφέρεται στην σύμβαση, εκτός από εκείνη που προβλέπεται στο κλιμακωτό πρόγραμμα πληρωμής.


BetFair F.BetRoll UK Bookies

Επιτυχημένες Ιστορίες 

air travel border  online shopping wide small 

    Αεροπορικά Ταξίδια: Διαβάστε Περισσότερα...                          Κρατήσεις μέσω διαδικτύου: Διαβάστε Περισσότερα...

 

How to get bonus http://b.betroll.co.uk/ bet376
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill